Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог васпитања у основном и средњем образовању и васпитању

Ово Стручно упутство се доноси са циљем унапређивања безбедности и квалитета организације и реализације Програма наставе и учења физичког и здравственог васпитања и обухвата правила понашања ученика и наставника на…

Обавештење

ЗУОВ допис Сугестије у вези оцењивања

ОНЛИНЕ ПРЕДАВАЊЕ

Београдска банкарска академија -онлине предавање линк за преузимање- Београдска банкарска академија- онлине предавање
Menu