Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школи у школској 2020/21

Упутство о мерама заштитеСтручно упутство за средње школе 2020-2021Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 2021Закључак кризног штаба, стручно упутство за организовање наставеДопис…

Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог васпитања у основном и средњем образовању и васпитању

Ово Стручно упутство се доноси са циљем унапређивања безбедности и квалитета организације и реализације Програма наставе и учења физичког и здравственог васпитања и обухвата правила понашања ученика и наставника на…
Menu