ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – проф. Снежана Обрадовић

Литерарна секција „Сремац“ је формирана почетком школске године углавном од нових чланова из трећег разреда. У септембру је изабрана ученица – координатор и усвојен овогодишњи план и програм рада рада, који је за сада успешно реализован кроз 16 одржаних састанака. Договор о начину рада такође је подразумевао најбољи термин за састанке секције, што је ове године објављено на огласној табли школе, али и на Фејсбук страници https://iposlesrpskogsrpski.wordpress.com/ на којој се већ две године успешно прате све ваннаставне активности Литерарне секције „Сремац“ и догађаји везани за културу и литературу уопште. Састанци су се углавном одвијали понедељком у међусмени, а у случају других активности дани су били прилагођени догађајима. Нови чланови „Сремца“ упознали су се најпре са награђеним радовима чланова из претходне школске године и из збирке „Благородна лоза“, а затим са теоријом стила и креативног процеса („Стилске вежбе“ Рејмона Кеноа, теорија креативног писања, кратке приче, легенде и анегдоте у теорији врста). Успешно су организовани традиционални конкурси за Дан школе и Светог Саву, чији су резултати објављени на огласној табли школе и поменутој Фејсбук страници, а награде додељене на приредбама.
Важни догађаји у раду секције су и посета Вуковој задужбини на позив Вуковог читалишта у време Дана европске баштине и књижевни сусрет са Светланом Томић, чија је књига о Мини Караџић подстакла разговор о улози Вукове кћерке у чувању и превођењу Вукових дела са српског на немачки језик, као и њене књижевне и уметничке улоге у бечком и српском грађанском друштву у Вуковој кући и након удаје за Алексу Вукомановића. Други догађај је везан за посету 63. Међународном сајму књига и одлазак на књижевну радионицу о споменару Мине Караџић. – Током првог полугодишта послати су поетски и прозни радови ученика на неке литерарне конкурсе и фестивале, а резултати се очекују у фебруару и марту. Сакупљање и објављивање збирке награђених литерарних радова планира се до краја календарске 2019. године.

Menu