Редни
број
Презиме и имеЗавршена школа
1Обрадовић СнежанаФилолошки факултет (Српски језик)
2Павловић ДушанкаФилолошки факултет (Српски језик)
3Милић Лукић Душица
(замена за Станковић Јовану)
Филолошки факултет (Српски језик)
4Стојановић ТатјанаФилолошки факултет (Енглески језик)
5Јелена МладеновићФилолошки факултет (Енглески језик)
6Тамара Божић
(замена за Булајић Ивану)
ПМФ (Географија)
7Славуљ ДраганаФилозофски факултет (Историја)
8Шеварлић ПредрагФакултет за физичко васпитање
9Јанковић ЈелинаПМФ (Математика)
10Ђорђевић ТатјанаПМФ (Математика)
11Митић – Ритан МаријаПМФ (Математика)
12Биљана ПерићПМФ (Биолошки факултет)
13Лазић Славица ПМФ (Хемијски факултет)
14Николић РадмилаПМФ (Математика)
15Маринковић ДубравкаЕкономски факултет
16Станкић МиланкаЕкономски факултет
17Јакшић СветланаЕкономски факултет
18Живић ЉиљанаЕкономски факултет
19Петровић ОливераЕкономски факултет
20Комненић ВеснаЕкономски факултет
21Ђорђић НаташаЕкономски факултет
22Познанић ЉупкаЕкономски факултет
23Митровић ДрагицаЕкономски факултет
24Ђорђевић РужицаЕкономски факултет
25Радоњић МаријаЕкономски факултет
26Ива Вил
(замена за Светлану Божић)
Економски факултет
27Перовић АлександраЕкономски факултет
28Метановић ВилнесаЕкономски факултет
29Андрејевић ИренаЕкономски факултет
30Петровић НаташаЕкономски факултет
31Кнежевић ЈеленаЕкономски факултет
32Богдановић Шутковић ВиолетаФилозофски факултет (Социологија)
33Миленковић МирјанаФакултет организационих наука
34Станојевић СањаПравни факултет
35Белојица МиљанТеолошки факултет
36Аврамовић ДраганаТеолошки факултет
37Гавриловић БанеФакултет ликовних уметности
38Зајц СандраФакултет за физичко васпитање
39Шушњар НиколинаЕкономски Факултет
Menu