Назив стручног већаРуководилац стручног већа
Српски језик и књижевностСтанковић Јована
Страни језикМладеновић Јелена
Рачуноводство и статистикаРадоњић Марија
Природно математичке наукеМитић-Ритан Марија
Информатика и кореспонденцијаНиколић Радмила
Физичко васпитањеЗајц Сандра
Економска група предметаПеровић Александра
Историја, географија, социологија,
ликовна култура, грађанско васпитање
и верска настава
Белојица Миљан

Menu