Економска школа
“Нада Димић”
1883

ДАН ШКОЛЕ

137 година Економске школе “Нада Димић“

Поштовани ученици и родитељи Економске школе „Нада Димић“ ,

Економска школа „Нада Димић“ данас обележава 137 година постојања. Традиционално, сваке године поводом Дана школе организује се приредба уз богат и садржајан програм. Због тренутне епидемиолошке ситуације услед вируса COVID-19, ове године неће бити традиционалне приредбе јер би то подразумевало окупљање већег броја учесника и посетилаца приредбе. Свакако ће Дан школе бити обележен представљањем историјата постојања школе ученицима у току наставног дана.

Свим ученицима, родитељима и запосленима Економске школе „Нада Димић“ желимо

СРЕЋАН ДАН ШКОЛЕ!


Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог васпитања у основном и средњем образовању и васпитању

Ово Стручно упутство се доноси са циљем унапређивања безбедности и квалитета организације и реализације Програма наставе и учења физичког и здравственог васпитања и обухвата правила понашања ученика и наставника на часовима и осталим организационим облицима рада: спортске секције, слободне наставне активности, недеља школског спорта, школска такмичења, активности у природи (пролећни крос, излет са пешачењем, зимовање, летовање) и друго.

Упутство је намењено: наставницима физичког васпитања, наставницима разредне наставе, директорима школа, стручним сарадницима, ученицима и родитељима.

Преузмите стручно упутство


ЦИЉ ШКОЛЕ

Циљ Школе је да постанемо најбоља и најквалитетнија стручна школа у Србији, укључена у савремене токове, ојачана стручним и компетентним кадром, а наши ученици успешни и уважени радници и стручњаци у економским и административним областима.

ЗАДАТАК ШКОЛЕ

Задатак Школе је да својим наставним кадром пружамо ученицима квалитетна и савремена знања из области економије и администрације која им обезбеђују стручност у обављању посла, као и успешно напредовање у даљем школовању.

Menu