Бодови за упис 2023/2024 године

ПРОФИЛБРОЈ МЕСТАМИНИМАЛАН БРО БОДОВА
Финансијско-рачуноводствени техничар6081,48
Економски техничар6084,38

Бодови за упис 2022/2023 године

ПРОФИЛБРОЈ МЕСТАМИНИМАЛАН БРО БОДОВА
Финансијско-рачуноводствени техничар6081.39
Економски техничар6086.06

Бодови за упис 2021/2022 године

ПРОФИЛБРОЈ МЕСТАМИНИМАЛАН БРО БОДОВА
Финансијски администратор 6082.47
Економски техничар6086.52

Бодови за упис 2020/2021 године

ПРОФИЛБРОЈ МЕСТАМИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
Финансијски администратор6080.08
Економски техничар6083.22

Бодови за упис 2019/2020 године

ПРОФИЛБРОЈ МЕСТАМИНИМАЛАН БРО БОДОВА
Финансијски администратор6077,94
Економски техничар6082.43

Бодови за упис 2018/2019 године

ПРОФИЛБРОЈ МЕСТАМИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
Финансијски администратор6080.94
Економски техничар6084.61

Бодови за упис 2017/2018 године

ПРОФИЛБРОЈ МЕСТАМИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
Финансијски администратор6080.94
Економски техничар6084.61

Бодови за упис 2016/2017 године

ПРОФИЛБРОЈ МЕСТАМИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
Финансијски администратор6078.16
Економски техничар9081.29

Бодови за упис 2015/2016 године

ПРОФИЛБРОЈ МЕСТАМИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
Финансијски администратор6081.50
Економски техничар9083.99