ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Економска школа „Нада Димић” у Земуну ове године обележава 135   година успешног рада.

Основана je 1883. године као дворазредна Трговачка  школа  у  оквиру  седморазредне Земунске Гимназије.

Земун  je  тада припадао  Аустро-Угарској  Монархији,  у административној надлежности Земаљске владе у Загребу. Било je то време привредног успона Земуна због пограничног положаја града између Монархије и Краљевине Србије, па се појавила и потреба за стручнијим обављањем послова у привреди и администрацији, због чега је оснивање стручних школа крајем 19. века било неопходно и корисно.

Године 1891. школа сe трансформисала у трогодишњу, a 1909. године у четворогодишњу школу под називом Краљевска трговачка академија.   До 1910. године школу су похађали само мушкарци, a од те године дозвољен je упис и женске деце. Тако je исте године број уписаних ученика износио тачно 100, док је само десет година раније 1889. у оба одељења укупан број ученика био 18. Овај податак нема само статистичку вредност. Он говори о угледу који je школа стицала годинама, највише захваљујући стручним и способним кадровима.

За време Првог светског рата школа није радила две године, од 1914. до 1916. године. После рата, у новој држави Краљевини СХС, школа се, сада под именом Државна Трговачка Академија, 1924. године одвојила од Гимназије, али je остала са њом у истој згради све до 1964. године. Први директор ДТА био je професор Иван Кон, цењени стручњак и педагог.

У међуратном периоду обновљене су професорска и ученичка библиотека, кабинети и збирке. Ученици су се ангажовали кроз многе секције и удружења: Црвеног крста, Феријалног савеза, Кола трезвене младежи „Разум”, школске вежбаонице и штедионице Економат. Године 1928. основана je Културна секција „Сремац” која се веома брзо афирмисала развијајући смисао и интересовање ученика за музику, позориште и литературу.

Уочи Другог светског рата школа je имала 450 ученика.

Период од 1941. до 1945. године обележила je окупација и народноослободилачка борба. Из дана у дан јачала je свест да отаџбину треба бранити. Школа je радила у тешким условима – због лошег одзива за упис имала je 4-5 одељења са 120-170 ученика. Током рата преко 30 ученика страдало je у логорима или погинуло у борби, а Нада Димић проглашена je за народног хероја.

Послератне године биле су тешке. У новој Југославији, у којој ће комунистичка власт дати печат остатку века, земунска Економска школа тражиће свој пут. Зграду Гимназије напустила je 1964. године и преселила се у зграду у Улици 22. октобра, у којој се налази и данас.

Пратећи развој друштва, Школа се прилагођавала и мењала према захтевима школских реформи, али је и више пута мењала назив. Име народног хероја Наде Димић носи од 1968. године, а данашњи назив, Економска школа „Нада Димић”, добила је 1987.

ДУШАН, ПЕТРА, БУНОШ, у ченик III разреда
НИКОЛА, БОЖИДАРА, ВЛАЈИЋ, ученик II разреда
КОНСТАНТИН, ЈОВАНА, ВЛАХОВИЋ, ученик III разреда
МИЛЕНКО, ВАСИЛИЈА, ГЕМЧИЋ, ученик I разреда
ДУШИЦА, СВЕТОЗАРА, ГРУЈИЋ, ученица II разреда
БОРИСЛАВ, АНТОНА, ДЕБЕЛИЋ, ученика II разреда
БОЖ АНА, ДУШАНА, ДИВНИЋ, ученица II разреда
МАКСИМ, ДУШАНА, ДИВНИЋ, ученик IV разреда
НИКОЛА, ДРАГУТИНА, ДИКЛИЋ, ученик I разреда
ГОРДАНА, ГЛИШЕ, ИЛИЋ, ученица III разреда
ОЛГА, НИКОЛЕ, ЈЕВРЕМОВИЋ, ученица II разреда
БОРИСЛАВ, КРСТЕ, ЈЕГАРАЦ, ученик II ра зреда
СТЕВАН, ЛАЗАРА, ЈЕРЕМИЋ, ученик I разреда
СОФИЈА, СЛАВКА, ЈОВАНОВИЋ, ученица IV разреда
ДАНИЦА, МИРКА, КАТАНИЋ, ученица III разреда
ЈОВАНКА, СЛАВКА, КОЛАРСКИ, ученица II разреда
ИЛИЈА, ПЕТРА, ЛОНЧАРЕВИЋ, ученик III разреда
МИЛИЦА, ПЕТРА, ЛОНЧАР ЕВИЋ, ученица III разреда

ЈЕЛЕНА, САВЕ, ЛОНЧАРСКИ, ученица I разреда
БОСИЉКА, МИЛАНА, ЉУБИНКОВИЋ, ученица II разреда
ДИНКА, СТЕВАНА, ЉУБИЧИЋ, ученица III разреда
МИЛИВОЈ, ФРАЊЕ, МАИНШЕК, ученик II разреда
ЖУЖАНА, ДЕЖА НОЈБАУЕР, ученица I разреда
ОЛГА , ВАСЕ, НАСТИЋ, ученица II разреда
МИРКО, ЈАНКА, ОЗМЕЦ, ученик I разреда
БРАНКА, МИРОСЛАВА, ПАНИЋ, ученица I разреда
СОФИЈА, АЛЕКСАНДРА, ПЕСИЋ, ученица I разреда
АНЂЕЛКА, СТАНКА, ПЛАВШИЋ, ученица III разреда
МИРЈАНА, ЈОВАНА, РИСТИЋ, ученица I разреда
ЕРНА, ЛЕА, РОТ, ученица IV разреда
АМАЛИЈА,ИВАНА, САВИЧЕК, ученица I разреда
ЂУРИЦА, МИЛАНА, СТЕФАНОВИЋ, учекик IV разреда
ПАВЛЕ, МИЈЕ, СТЕФАНОВИЋ, ученик II разреда
БОГДАН, РАДОВАНА, ЦРНОМАРКОВИЋ, ученик II разреда
ДРАГИЦА, МЛАДЕНА, ВАСИЋ, ученица I разреда
МИЛОРАД ГРУЈИЧИЋ, учени к III разреда
Директор ДТА у пензији ИВАН КОН и
професор ХИЛДА КОН.

 

ИМЕ ШКОЛЕ КРОЗ ВРЕМЕ

1883. Трговачка школа у Земуну
1911. Краљевска трговачка академија у Земуну
1922. Државна трговачка академија у Земуну
1948. Државни економски техникум
1949. Економска средња школа у Земуну
1961. Школски центар за економско образовање
1963. Трећа економска школа
1968. Трећа економска школа „Нада Димић“
1980. ООУР за економско образовање „Трећа економска школа“ Образовног центра за друштвено – економске делатности „Нада Димић“
1985. Образовни центар економске струке „Трећа економска школа“
1986. Економска школа „Нада Димић

РЕФОРМА ШКОЛЕ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

„Упркос диригованом централистичком начину управљања школом, застарелим и гломазним програмима и слабој опремљености савременим училима, наш систем образовања ипак је одржан у функционалном стању. Наставни кадар успео је да одржи основни професионални ниво знања који уз одређену допуну и усаглашавање представља главни капитал у извођењу промена у образовању. „Вучна снага“ сваке реформе су људи, тј. наставници, па ће од њихове способности и спремности да се ухвате укоштац са новим изазовима зависити да ли ће то убрзати или успорити развој реформе. Неопходна је боља мотивација просветних радника кроз повећање њиховог животног стандарда, као и улагање у њихову едукацију која умногоме зависи од помоћи Међународне заједнице.“ (Извод из текста Јубиларног извештаја из 2003. године „На путу реформе средњег (стручног) образовања“ Данице Аничић, тадашњег директора школе.)

Mарта  2003.  године,  у сарадњи  Министарства  просвете  и  спорта  Републике  Србије и немачке организације за техничку сарадњу (ГТЗ) и немачке владе, започета реформа средњег стручног образовања из области економије. Основан је Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања. Школа се пројекту реформе прикључила 2004.  увођењем једног од нових образовних профила, финансијски администратор – оглед, у једно одељење првог разреда са 24 ученика, у четворогодишњем трајању. Карактерише га активно оријентисана настава, усавршавање наставника, формирање информационих система, симулација пословних процеса у бироу за обуку, развој тестова и оцењивање ученичких постигнућа.

Од септембра 2006. године у школи су уведена два одељења овог  огледног занимања такође са по 24 ученика, што се наставило и наредних година. Отворен је и опремљен биро за финансијско рачуноводствену обуку у коме се кроз рад виртуелног предузећа симулирају послови стварних предузећа и стичу практична знања и вештине неопходне за будуће занимање.

Прва генерација матураната која је пратила наставу по огледном наставном плану и програму у Школи, изведена је са успехом у јуну 2008. године, уз полагање стручне матуре која је обухватила израду писменог задатка из српског језика и књижевности, Тест теоријских знања и практични рад у бироу коме је морао да присуствује и представник привреде, у својству члана комисије заједно са наставницима. Захваљујући разумевању и учешћу представника предузећа „Планум“, матурска комисија радила је у пуном саставу као и свих наредних година. О резултатима ученика који похађају огледни профил као и проблемима уз предлоге њиховог решавања, Школа је периодично достављала извештаје надлежнима.

Школску 2008/2009. годину памтићемо по реконструкцији зграде која  је подигнута 1908, а у којој се Школа налази од 1964. Током једногодишњих радова, настава се изводила у основним школама „Ђуро Стругар“ и „Ратко Митровић“ у Новом Београду само у послеподневној смени, што је представљало изузетан напор за ученике и за професоре. Секретаријат и библиотека школе измештени су заједно у полусутеренски простор при сали за физичко васпитање која такође захтева санацију, рачуноводство – у просторију намењену за професоре физичког васпитања, а део простора за пресвлачење ученика претворен је у канцеларију директора школе. Школски психолог користио је просторије основних школа у којима се изводила и настава.

У таквим условима скромно је обележено и 125 година рада Школе као и Свети Сава. Поглед на стару, а истовремено будућу нову зграду, скривао је зебњу али и наду да ће се радови завршити до почетка наредне школске године.

Повратак у обновљено здање 7. септембра 2009, обележен је у присуству општинских и градских представника, уз одржавање наставе. Адаптацијом поткровља добијени су нови кабинети, просторије за боравак ученика, канцеларије за стручне службе и тоалети, а извршена је и замена свих инсталација и дограђен улаз са степеништем. Ове радове финансирао је Градски секретаријат за образовање док је Општина Земун опремила учионице новим намештајем. Планирана реконструкција сале за физичко васпитање и просторије будућег архива, није реализована због недостатка финансијских средстава и поред чињенице да је пројекат санације овог објекта Школе одобрен још 2006. године.

Од јесени 2010. до данас, на основу одлуке Министарства просвете, у установи се организује полагање испита за лиценцу за наставнике из целе Србије, из општеобразовних и стручних предмета. Професори, ученици и Школа, похваљени су за организацију и реализацију ових активности од свих чланова комисија који су до сада оцењивали кандидате.

Са 1. септембром 2012.  године образовни профил финансијски администратор  – оглед преведен је са још неколико пилот програма у редован систем школовања, са нешто измењеним наставним планом и програмом. Заједно са класичним занимањем – економски техничар, профил финансијски администратор омогућава ученицима запошљавање и наставак школовања на факултетима. На овај начин је део циљева пројекта реформе, у којој је учествовало више од 5.900 ученика и преко 1.000 наставника из 48 школа из свих крајева Србије, заокружен.

Упоредо са увођењем новог занимања (профила), последњу деценију рада Школе обележило  је  и  стручно  усавршавање  запослених.  Највећи  број  семинара  организован је и финансиран за наставнике у оквиру пројекта реформе, при чему се не сме заборавити на обавезу стручног усавршавања педагога и психолога, директора и осталих учесника у образовању. Бесплатни акредитовани семинари организовани последњих година на државним и приватним факултетима као и у Школи од стране неких удружења,   привлаче све већу пажњу. Школа у финансијском плану за сваку текућу годину одваја средства која се усмеравају за потребе усавршавања наставника и осталих запослених. Део наставног кадра користи и такозване on-line семинаре преко Интернета које организују различите образовне институције, факултети и удружења. За директоре школа уведен је испит за обављање ових послова – лиценцирање, који се још није реализовао.

Ваннаставне  активности  одвијале  су се  паралелно  са  наставом  и  праксом  ученика  по предузећима. Посете Сајму књига и образовања, позориштима и биоскопима, клизалиштима, изложбама и музејима, сваке године укључују ученике свих генерација. У сарадњи са различитим институцијама организована су предавања и радионице за ђаке као и хуманитарне акције. Учешћем на такмичењима из општеобразовних и стручних предмета и освојеним наградама, ученици Школе доказују значај и квалитет стечених знања захваљујући залагању и ангажовању њихових професора.

У априлу 2013. године, због смањеног броја ученика у Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку о укидању појединих одељења у средњим стручним школама за школску 2013/2014. годину.

У школској 2018/2019. години у први разред уписано је четири одељења, два одељења у образовном профилу финансијски администратор и два одељења образовног профила економски техничар.

Као и предходних година и ове школске године било је повећано интересовање ученика за упис у наш у Школу. Због тога смо се обраћали надлежнима са захтевом за отварање (враћање) једног одељења економског техничара Повећано интересовање ученика за нашу Школу присутно је већ годинама због:

– великог угледа и традиције (основана је пре 135 године и једна је од најстаријих школа у Србији),

– локације Школе, која је повољна, јер обухвата територију Земуна и Новог Београда, а такође привлачи ученике из околних насеља са релативно добрим саобраћајним везама као што су: Добановци, Батајница, Бановци, Сурчин и подручје Срема,

– побољшаних услова рада након реконструкције зграде у којој се настава значајно квалитетније одвија од школске 2009/2010. године.

Настава се изводи у добрим условима рада. Позитивна селекција ученика приликом уписа, али и добра педагошка надградња и успешна интеракција на релацији професор – ученик,  доводе до добрих резултата које наша установа већ годинама уназад остварује.

После завршетка школовања наши ученици имају широко поље запошљавања у разним предузећима и  установама, нарочито  у банкама и трговинама, а  у последње време, развојем приватне иницијативе и мале привреде, и у тим областима. Досадашњим истраживањем показало се да највећи број ученика продужава своје школовање на вишим и високим школама, а да се после релативног кратког времена они који нису наставили даље образовање лако запошљавају.