ИМЕ И ПРЕЗИМЕГОДИНА
Ђура Себишановић1883-1886
Јован Јовановић1886-1906
Урош Поповић1906-1913
Милан Красовић1913-1919
Бранко Живковић1919-1924
Иван Кон1924-1937
Михајло Ђукић1937-1938
Јован Бабић1938-1941
Анте Мацан1941-1944
Живко Милашиновић1945-1946
Живота Јеремић1946-1948
Босиљка Пребилић1948-1951
Исидора Израел1951-1952
Јулијана Тадић1952-1958
Миодраг Павловић1959-1960
Стеван Милићевић1960-1964
Александар Стојановић1965-1969
Драгослав Тодоровић1969-1979
Радмила Адамовић1980-1986
Радослав Димитријевић1986-1990
Оливера Павловић1990-1996
Бранка Станојевић1996-2000
Даница Аничић2000-2008
Сања Дограјић2008-2017
Татјана Бакочод 2017