ДРАМСКА СЕКЦИЈА – проф. Душанка Павловић

Креативни драмски процес је секција која окупља ученике заинтересоване за креативно и активно бављење свим питањима у заједници. Циљ рада је упознавање сопственог бића, развој емпатије у заједници, трагање за различитим решењима проблема и формирање критичког мишљења. Драмске методе су средство игре која ученике ослобађа предрасуда и стереотипа и подстиче изражавање сопственог става. Полазиште је у личним материјалима, књижевним делима и ситуацијама из свакодневног живота.
У оквиру секције организују се заједнички одласци на позоришне представе и разговори после погледаних представа. Ученици се посебно упознају са фестивалом Битеф Полифонија који се организује у другој половини септембра. Чланови секције су 8. и 9. новембра 2018. године присуствовали фестивалу „Културица“ у организацији Центра за развој идеја. Изведене су три представе ученика београдских гимназија, као и три представе аматерских позоришта. Овакви догађаји увек мотивишу ученике да и сами раде на стварању комада који би био изведен пред публиком.
У децембру смо започели заједничко читање драме „Драги тата“ Милене Богавац. Рад на тексту биће настављен у другом полугодишту.
Део активности секције обухвата и припрему одговарајућих садржаја за школске приредбе и представе. За приредбу поводом Дана школе припремљен је одломак из комедије „Тврдица“ Јована Стерије Поповића. Ученик Душко Дејановић IV-2 је уверљиво савладао захтеван текст и дочарао лик Кир Јање.
За светосавску приредбу чланови секције су припремили одломке из Вуковог Рјечника из 1818. године чиме смо се још једном осврнули на велики јубилеј у 2018. години 200 година првог српског речника, савременог српског језика и писмености. Такође, пружена је помоћ и дата подршка свим учесницима у школским приредбама.