Литерарна секција „Сремац”-проф. Снежана Обрадовић

У школској 2021/2022. години активности Литерарне секције „Сремац“ биће усмерене ка надградњи ученичког писаног изражавања и читалачке културе. Рад у секцији треба надареним ученицима да омогући изражавање својих доживљаја, емоција, знања и мишљења у различитим књижевним формама и остварењима. Све планиране активности и садржаји треба да помогну члановима секције у истраживању сопствених стваралачких корака и могућности, без устручавања због посебности, различитости и без жеље да им се нешто намеће или наређује. Потребно је помирити две основне супротности: „подстицање и обуздавање слободе детета“.
Важно је да се ученици прилагоде систему рада у секцији, да стекну свест о стваралачким напорима и тешкоћама, да се навикну на похвале, али и на негативну критику (развијање толеранције). Код ученика се кроз рад у секцији развија слобода изражавања личних процена и оцена туђег рада, самодисциплина и самокритичност, навикавају се на истраживачки рад и сл. Такође им се развија естетско осећање за лепоту матерњег језика и писма (калиграфија српске ћирилице), а дружење са мислима и делима великих писаца и уметника подстиче код ученика субјективни доживљај који се може исказати различитим функционалним стиловима и у различитим књижевним формама.
У секцији ће се и ове године развијати свест о повезаности различитих уметничких изражајних форми у прози и стиховима, као и о стилском богатству и могућностима које нуди изражајност и функционално-стилска писменост нашег језика. Све ће ово помоћи да се рад литерарне секције током наредне школске године заврши креативним и надахнутим текстовима ученика и успесима чланова секције на литерарним такмичењима у школи и изван школе. Ако буде услова и могућности, и ове школске године ће се наставити са припремом друге збирке награђених литерарних радова ученика наше школе. То је још један од начина да се садашња секција повеже са културном секцијом чије име баштини и повежу нови чланови секције са успешним претходницима.
Уколико и у овој школској години буде потребно организовати наставу на даљину због пандемије вируса корона, ментор „Сремца“ ће свој рад са ученицима прилагодити тој ситуацији, у договору са члановима секције и њиховим могућностима, као што је то учињено од марта 2020. Такође ће бити настављено објављивање свих активности „Сремца“ и ваннаставних активности везаних за предмет на Фејсбук страници https://www.facebook.com/literarci/