Редни
број
Презиме и имеЗавршена школа
1Обрадовић СнежанаФилолошки факултет (Српски језик)
2Павловић ДушанкаФилолошки факултет (Српски језик)
3Станковић ЈованаФилолошки факултет (Српски језик)
4Стојановић ТатјанаФилолошки факултет (Енглески језик)
5Јелена МладеновићФилолошки факултет (Енглески језик)
6Булајић ИванаПМФ (Географија)
7Славуљ ДраганаФилозофски факултет (Историја)
8Шеварлић ПредрагФакултет за физичко васпитање
9Јанковић ЈелинаПМФ (Математика)
10Ђорђевић ТатјанаПМФ (Математика)
11Митић – Ритан МаријаПМФ (Математика)
12Биљана ПерићПМФ (Биолошки факултет)
13Лазић Славица ПМФ (Хемијски факултет)
14Николић РадмилаПМФ (Математика)
15Маринковић ДубравкаЕкономски факултет
16Петровић НађаЕкономски факултет
17Станкић МиланкаЕкономски факултет
18Јакшић СветланаЕкономски факултет
19Живић ЉиљанаЕкономски факултет
20Петровић ОливераЕкономски факултет
21Комненић ВеснаЕкономски факултет
22Ђорђић НаташаЕкономски факултет
23Митровић ДрагицаЕкономски факултет
24Ђорђевић РужицаЕкономски факултет
25Радоњић МаријаЕкономски факултет
26Божић Светлана
(замена Ива Вил)
Економски факултет
27Перовић АлександраЕкономски факултет
28Метановић ВилнесаЕкономски факултет
29Андрејевић ИренаЕкономски факултет
30Петровић НаташаЕкономски факултет
31Кнежевић ЈеленаЕкономски факултет
32Јаблоњскеј ЉиљанаЕкономски факултет
33Богдановић Шутковић ВиолетаФилозофски факултет (Социологија)
34Станојевић СањаПравни факултет
35Предраг ЂукнићТеолошки факултет
36Гавриловић БанеФакултет ликовних уметности
37Зајц СандраФакултет за физичко васпитање