Новинарска секција- проф. Душанка Павловић

Након неколико година паузе у школској 2021/2022. години повово ће бити формирана новинарска секција. Секција ће бити формирана од ученика I и III разреда којим руководилац секције предаје, уз позив осталим ученицима да се прикључе. Циљ рада у секцији је упознавање и усавршавање употребе новинарских техника, развијање истраживачког духа и критичког става, неговање толеранције према различитостима свих врста и ангажовање у широј друштвеној заједници на праћењу актуелних збивања.
Веома је важно применити знање из рачунарства и информатике у планирању и изради електронских новина.
Секција треба да допринесе унапређивању писмености ученика, као и поспешивању информатичке писмености. Ученици се подстичу да самостално пишу и објављују своје радове, као и да међусобно сарађују. У оквиру секције биће подељена задужења према личним афинитетима и жељама.
Посебан аспект рада је развијање и оснаживање привржености школи бележењем свега што обележева школски живот и рад. Планирано је да сви садржаји, реализовани у оквиру рада секције, буду сачувани у електронској форми, а да изабрани садржаји буду
представљени у форми школских новина у штампаном или електронском облику (у складу са могућностима и актуелном здравственом ситуацијом).
Чланови секције окупљаће се недељно, на уређивачким састанцима, а своје активности спроводиће током целе школске године.