Распоред одељењских старешинстава у школској 2020/2021. години

ОдељењеИме и презиме
одељењског старешине
I/1Јелена Кнежевић
I/2Љиљана Јаблоњскеј
I/3Ива Вил
I/4Нађа Петровић
II/1Наташа Ђорђић
II/2Јелина Јанковић
II/3Светлана Јакшић
II/4Јелена Микавица Павловић
III/1Сандра Зајц
III/2Марија Митић Ритан
III/3Вилнеса Метановић
III/4Драгица Митровић
IV/1Снежана Обрадовић
IV/2Радмила Николић
IV/3Оливера Петровић
IV/4Сања Станојевић