СЕКЦИЈА ИНФОРМАТИКЕ – проф. Радмила Николић

Рад информатичке секције организован је по хибридном моделу, уживо и онлајн, коришћењем виртуелне учионице на гугл сервису. Ученици су се упознали са могућностима различитих програма и сервиса на интернету, креирали помоћу њих разновсне садржаје у складу са интересовањима. Кроз практичан рад ученици су допунили и надоградили знања која су стекли из ове области на редовним часовима информатике. Посебна пажња је посвећена приватности и безбедности на интернету.