СТРУЧНА ВЕЋА

Назив стручног већаРуководилац стручног већа
Српски језик и књижевностСнежана Обрадовић
Страни језикЕмилија Васиљевић
Рачуноводство и статистикаВилнеса Метановић
Природно математичке наукеМитић-Ритан Марија
Информатика и кореспонденцијаИрена Андрејевић
Физичко васпитањеЗајц Сандра
Економска група предметаИва Вил
Историја, географија, социологија,
ликовна култура, грађанско васпитање
и верска настава
Ивана Булајић