СТРУЧНА ВЕЋА

Назив стручног већаРуководилац стручног већа
Српски језик и књижевностЈована Станковић
Страни језикМладеновић Јелена
Рачуноводство и статистикаВилнеса Метановић
Природно математичке наукеМитић-Ритан Марија
Информатика и кореспонденцијаИрена Андрејевић
Физичко васпитањеЗајц Сандра
Економска група предметаСања Станојевић
Историја, географија, социологија,
ликовна култура, грађанско васпитање
и верска настава
Ивана Булајић